Informace covid - 19

Informace covid - 19

Ubytování je možné pro hosty, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid 19 a splňují jednu z následujícíh podmínek:

  • Doklad o ukončeném očkování (14 dní od aplikace poslední dávky očkování).

  • Laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní.

Výjimky

Na základě těchto výjimek je možné prokázat se negativním PCR test (platnost 72 hodin)

  • Děti od 12 do 18 let

  • Osoby s kontraindikací k očkování na základě potvrzení od lékaře a uvedení záznamu v ISIN ( Informační sytém infekčním nemocí)

  • Osoby, které aktuálně podstupují očkování a ještě ho nemají ukončené (14 dní od aplikace poslední dávky očkování)

  • Neodkladná pracovní cesta