Informace covid - 19

Informace covid - 19

Ubytování je možné pro hosty, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid 19 a splňují jednu z podmínek:

  • Doloží potvrzení o očkování (od aplikace první dávky uplynulo nejméně 22 dní u dvoudávkového schématu, a ne více než 90 dní nebo nejméně 14 dní u jednodávkového schématu, a ne více než 9 měsíců)
  • Doloží negativní výsledek testu (PCR test s negativním výsledkem ne starší než 7 dní nebo ATG test s negativním výsledkem ne starší než 72 hodin)
  • Doloží potvrzení o prodělané nemoci (onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu nebo potvrzením od lékaře, musí mít ukončenou dobu izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní)
  • Doloží potvrzení o zaměstnavatele (negativní výsledek samotestu nesmí být starší více než 72 hodin)
  • Doloží čestné prohlášení o provedení samotestu ve škole (negativní výsledek samotestu nesmí být starší více než 72 hodin)
  • Podstoupí vlastní samotest při příjezdu
     

Po splnění podmínek je možné se ubytovat maximálně na 7 dní, poté je nutné splnit jednu z následujících podmínek opakovaně. Výše uvedené neplatí pro děti do 6 let.